آژانس تبلیغاتی باروک

یک بار بیشتر

تبلیغات خلاق


چشم انداز                                                                            ماموریت

مبدل شدن به یک آژانس تبلیغاتی، بازاریابی و برندینگ ایده‌آل در خاورمیانه.                         آژانس تبلیغات و ارتباطات باروک، به عنوان یک سازمان آموزنده تلاش می کند بر مبنای

تلاش برای رشد به سمت مجموعه ی ارائه دهنده ی خدمات مشاوره‌ای در                              دانش و تجارب کارکنان، به تمامی مشتریان خود خدمات خلاقانه و بهره بخشی را ارائه .

زمینه تبلیغات با استفاده از ایده‌های تکنولوژیک.                                                                کند.باروک با بهره گیری ازتیم حرفه ای وخلاق خود وایجادارزش های افزوده برای کسب

استفاده موثر از برترین تکنولوژی‌هاموجود به منظورگسترش موثر نام مشتری‌                          و بارها از طریق دنبال کردن روندهای جدید و فناوری های مدرن بازاریابی و ارتباطات،

در بازار.                                                                                                                       بهترین خدمات این حوزه را در اختیار صاحبان برند قرار می دهد. این آژانس با در نظر گرفتن

خلق ایده‌های نو و منحصر به فرد و اجرای با آخرین کیفیت های ارائه شده در                         نیازهای مشتریان  راه حلی یکپارچه و جامع را برای پاسخگویی به خواسته های بازارهای

سطح بازارهای جهانی.                                                                                                   داخلی و خارجی فراهم می سازد.